Är du frälst? | Bönesidan | Butik | Media | TikTok | Om | Kontakt | Sök
Apg29.Nu
Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
DU BEHÖVER JESUS

Tecknet på Jesu återkomst och tidsålderns slut

Christer Åberg
2022-09-20 12:13

/bild/kors-1663669294.jpg

Jesus förutsäger att templet ska brytas ner och när det ska ske, och vad som blir tecknet på hans återkomst och tidsålderns slut.

Templet ska brytas ner

Matt 24:1 När Jesus kom ut från templet och var på väg därifrån, då kom hans lärjungar fram till honom för att visa honom templets byggnader. 2 Då sa Jesus* till dem: Ser ni inte allt detta? Sannerligen säger jag er: Här ska inte lämnas sten på sten, som inte ska brytas ner.

Tecknet på Jesu återkomst och tidsålderns slut

3 När han sedan satt på Oljeberget och de var för sig själva, kom lärjungarna fram till honom och frågade: Säg oss, när ska detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst* och tidsålderns slut? 4 Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar* er. 5 För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många. 6 Och ni ska få höra om krig och rykten om krig. Se till, att ni inte blir skrämda, för allt* detta måste hända, men det är ännu inte slutet. 7 För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och epidemier* och jordbävningar på många platser. 8 Men allt detta är början till födslovärkarna. 9 Då ska de utlämna er till att plågas och döda er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. 11 Och många falska profeter ska träda fram och bedra många. 12 Och därför att ondskan* tilltar, ska kärleken kallna hos många. 13 Men den som håller ut till slutet, han ska bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma.

Förödelsens styggelse

15 När ni nu får se förödelsens styggelse, som omtalats genom profeten Daniel, stå på helig plats - må den som läser förstå det - 16 då ska de som är i Judeen fly upp till bergen. 17 Den som är på taket ska inte gå ner för att ta något från sitt hus, 18 och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sina kläder. 19 Men ve dem som väntar barn och dem som ammar på den tiden. 20 Men be att er flykt inte sker under vintern, inte heller på sabbaten. 21 För då ska det bli en stor vedermöda, som inte har varit från världens begynnelse intill nu, inte heller någonsin mer ska bli. 22 Och om de dagarna inte blev förkortade, så skulle inget kött bli frälst. Men för de utvaldas skull ska de dagarna bli förkortade. 23 Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte. 24 För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra* även de utvalda. 25 Se, jag har sagt er det i förväg. 26 Därför om de säger till er: Se, han är i öknen, så gå inte dit, eller: Se, han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 För såsom blixten kommer från öster och syns ända till väster, så ska också Människosonens återkomst* vara. 28 För varhelst den döda kroppen är, dit samlar sig örnarna.

Människosonens ankomst

29 Men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas, och månen ska inte ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himlen, och himlarnas krafter ska skakas. 30 Och då ska Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar ska då jämra sig. Och de ska få se Människosonen komma på himlens skyar med makt och stor härlighet. 31 Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens* ena ände till den andra.

Liknelsen om fikonträdets knoppning

32 Lär nu en liknelse från fikonträdet: När dess kvistar blir mjuka och löven börjar spricka ut, så vet ni att sommaren är nära. 33 Likaså när ni ser allt detta, så vet att det är nära och står för dörren. 34 Sannerligen säger jag er: Denna generation ska inte förgås, förrän allt detta sker. 35 Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås. 36 Men om den dagen och den stunden vet ingen, inte ens himlens änglar*, utan bara min** Fader.

Såsom på Noas tid

37 Men så som det var på Noas tid, så ska också* Människosonens återkomst** vara. 38 För så som det var i dagarna före floden: De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och tog bort alla. Så ska också* Människosonens återkomst** vara. 40 Då ska två vara ute på åkern, den ene ska tas med och den andre lämnas kvar. 41 Två ska mala på kvarnen, den ene ska tas med och den andre lämnas kvar. 42 Vaka därför, för ni vet inte vilken stund* er Herre kommer. 43 Men det ska ni veta att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni redo, för i den stund ni inte tänker det, kommer Människosonen.

Den trogne tjänaren som ger mat i rätt tid och den onde tjänaren som dricker med de druckna

45 Vem är nu en trogen och klok tjänare, som hans herre har satt över sitt husfolk för att ge dem mat i rätt tid? 46 Salig* är den tjänaren som hans herre finner göra så, när han kommer. 47 Sannerligen säger jag er, att han ska sätta honom över allt han äger. 48 Men om den onde tjänaren säger i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma*, 49 och börjar slå sina medtjänare, och äter och dricker med de druckna, 50 då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar honom, och i en stund han inte vet om, 51 och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans del med hycklarna. Där ska vara gråt och tandagnisslan.

Jesus fortsätter med sin undervisning om himmelriket i liknelser med de tio jungfrurna och om de anförtrodda talenterna och att människosonen vid sin återkomst ska skilja människorna åt såsom en herde skiljer fåren från getterna.

Liknelsen om de tio jungfrurna

Matt 25:1 Då ska himmelriket bli likt tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Men fem av dem var visa, och fem var oförståndiga*. 3 De oförståndiga tog sina lampor, men tog ingen olja med sig. 4 Men de visa tog olja i sina kärl, tillsammans med sina lampor. 5 När brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. 6 Men vid midnattstid hördes ett rop: Se, brudgummen kommer*! Gå ut och möt honom. 7 Då stod alla dessa jungfrur upp, och gjorde i ordning sina lampor. 8 Och de oförståndiga sa till de visa: Ge oss av er olja, för våra lampor slocknar. 9 Men de visa svarade: Den skulle inte räcka till för både oss och er. Utan gå hellre bort till dem som säljer, och köp åt er själva. 10 Och medan de gick för att köpa, kom brudgummen. Och de som var redo gick in med honom till bröllopet, och dörren stängdes. 11 Men efteråt kom även de andra jungfrurna och sa: Herre, Herre, öppna för oss. 12 Då svarade han och sa: Sannerligen säger jag er: Jag känner er inte. 13 Vaka därför, för ni vet varken dagen eller stunden, när Människosonen kommer*.

Liknelsen om talenterna

14 För det är som när en man skulle resa utomlands. Han kallade på sina tjänare och överlämnade sina ägodelar åt dem, 15 och gav åt en fem talenter, åt en annan två och åt en annan en - åt var och en efter hans förmåga, och for sedan utomlands. 16 Då gick den som hade fått fem talenter bort och handlade med dem och tjänade fem talenter till. 17 Och på samma sätt tjänade också den som hade fått två ytterligare två. 18 Men den som hade fått en gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. 19 Men efter en lång tid kom dessa tjänares herre och höll räkenskap med dem. 20 Då kom han fram, som hade fått fem talenter och lämnade fram fem talenter till och sa: Herre, du överlämnade åt mig fem talenter. Se, fem talenter till har jag vunnit förutom dem. 21 Och hans herre sa till honom: Bra gjort, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. 22 Då kom också den fram, som hade fått två talenter och sa: Herre, du överlämnade åt mig två talenter. Se, två talenter till har jag vunnit förutom dem. 23 Hans herre sa till honom: Bra gjort, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. 24 Sedan kom också den fram, som hade fått en talent, och sa: Herre, jag visste att du är en sträng man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. 25 Och jag var rädd och gick bort och gömde din talent i jorden. Se, här har du det som är ditt. 26 Då svarade hans herre och sa till honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. 27 Då borde du ha satt in mina pengar i en bank, så att jag hade kunnat få det som är mitt med ränta när jag kom. 28 Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har de tio talenterna. 29 För var och en som har ska få och det i överflöd, men från den som inte har, ska tas också det han har. 30 Och kasta den oduglige tjänaren i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan.

Människosonen ska skilja fåren från getterna

31 Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla heliga* änglar med honom, då ska han sitta på sin härlighets tron. 32 Och inför honom ska alla folk församlas, och han ska skilja dem, den ene från den andre, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren ska han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. 34 Då ska Konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta emot det rike som gjorts i ordning åt er från världens början. 35 För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni gav mig husrum, 36 naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då ska de rättfärdiga svara honom och säga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig vara främling och gav dig husrum, eller naken och klädde dig? 39 Eller när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då ska Konungen svara och säga till dem: Sannerligen säger jag er: Det ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. 41 Sedan ska han också säga till dem som står på vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden, som har ställts i ordning åt djävulen och hans änglar. 42 För jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. 43 Jag var främling och ni gav mig inte husrum, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 44 Då ska också de svara honom och säga: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse, och tjänade dig inte? 45 Då ska han svara dem och säga: Sannerligen säger jag er: Vad ni inte har gjort mot en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort mot mig. 46 Och dessa ska då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

Texten är från Reformationsbibelns översättning.

Christer Åberg

#Jesus #Tidstecken #Sista tiden #Profetia #Bibeln

Dela:

2 kommentarer

Anders - 20/09-22 21:00
Amen 🙏 Ha Kristus som Kung. Lev i Hans rike här på jorden, lyd och följ honom. Då blir du frälst 🙏

Lasse Nyhlin i Norbo - 21/09-22 19:56
Tack det är sant . Jesus kommer snart. Skall bli så skönt att slippa vara vaksam mot all ondska .

Kommentera

Alla kommentarer modereras. Antal tecken kvar: 340


Vill du bli frälst och få evigt liv? Ta då emot Jesus genom att be högt:

Jesus, jag tar nu emot dig och bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst och har fått evigt liv. Amen.


Senaste bönämnet

2023-09-26 08:39
Ber om helande över äktenskap och en fullständigt upprättad familjesituation.

3 ber för bönämnet!


Senaste artiklar

Skeptiskt motstånd mot påstådda rymdlivsupptäckter

Guds kraft till frälsning

Bakgrunden till Palestinakonflikten

Svenska Kärnbibeln: En komplett översättning med mångsidiga funktioner

11 september: Från skotska slag till terrordåd och rymdfärjeuppskjutningar

Jesus kom för att frälsa oss

Det normala kristna livet: Tro, gemenskap och förföljelse

Åkalla Herrens namn

Ukrainakriget hotar sprida sig till Ryssland

Upplopp efter koranbränning


Senaste kommentaren

Lars Bråmå - 25/09-23 16:03
Gud gjorde Adam först. Men de evolutionstroende har för sig att det är slumpen som under lång tid har skapat Adam. Isf. fick Adam sitta där i lustgården o vänta i tusentals år på att Eva skulle bli färdigskapad !? För att vara konsekvent hann ju Adam dö, innan Eva blev klar. Och Människosläktet dö ut ?! Gud kan skapa själv

Skrevs i Skeptiskt motstånd mot påstådda rymdlivsupptäckter


Ditt stöd behövs nu!
SWISH: 072 203 63 74
BANKKONTO: 8150-5, 934 343 720-9
IBAN: SE7980000815059343437209 BIC: SWEDSESS
Att sätta in på bankkonto går alldeles utmärkt i fall du vill vara månadsgivare.
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE TIKTOK INSTAGRAM