Apg29.Nu
Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!

Frikänd av Guds kärlek: Att övervinna känslor av förkastelse

Christer Åberg
2023-05-03 16:18

Undervisning

/bild/flicka-med-nalle-1683122913.jpg

Många människor plågas av förkastelse. Själv plågades jag av förkastelse under många år, men Jesus har satt mig fullständigt fri. I den här artikeln tar jag upp vad förkastelse är och hur du kan bli fri från den.

Min berättelse

Min förkastelse började redan i min mammas mage. Jag var ett oönskat barn och hade blivit till mer eller mindre genom en våldtäkt. Nyligen har jag fått veta att oönskade barn känner av detta redan i sin mammas mage, och det var precis vad jag var: oönskad.

Vid fyra månaders ålder lämnades jag bort till ett barnhem, och vid 15 månaders ålder kom jag till en fosterfamilj på landet. Redan tidigt fick jag höra av min fosterfar att jag var en snorvalp och att jag borde åka tillbaka dit jag kom ifrån.

Mobbningen tog fart direkt i mina tidiga barndomsår och fortsatte in i skolan. Det följde sedan med mig under hela min skoltid och även upp till vuxen ålder. Jag upplevde att jag inte var önskad, älskad eller behövd. Från min mammas mage upp till vuxen ålder levde jag i en stark förkastelse som plågade mig dagligen.

Om jag fick kritik var min reaktion: "Ja, just det, så är jag." Inte heller kunde jag ta emot beröm eftersom jag inte riktigt kunde lita på att personen som sa det verkligen menade det. Om någon var elak mot mig gick jag ner i total förkastelse där negativa tankar ältades inom mig utan att jag hade en chans att bli av med dem.

Men så en dag tog en vän med mig till Pingstkyrkan och där frågade någon mig efter ett möte om jag ville bli frälst. Jag visste inte vad "frälst" var, men förstod så långt att det handlade om Jesus och att jag behövde det. Därför svarade jag "Ja". Där tog jag emot Jesus som min Herre och Frälsare och hela mitt liv blev förvandlat! Då var jag 20 år gammal.

Då upptäckte jag att jag var önskad, älskad och behövd av himmelens Gud! Jag hade inte blivit till av en olyckshändelse eller slump. Gud, som skapat hela universum, såg mig i allt detta stora och han älskade just mig!

Min berättelse fortsätter i slutet av den här artikeln.

Vad är förkastelse?

Förkastelse är när någon eller något avvisas eller inte accepteras. Det kan handla om en person som blir avvisad från en grupp, ett förslag som inte godkänns, eller en ansökan som inte beviljas. 

Förkastelse kan orsaka känslor av besvikelse, ledsenhet, ilska och sorg hos den som blir förkastad. Det är en vanlig upplevelse för många människor i olika situationer, till exempel när man söker jobb, dejtar eller försöker bli en del av en social grupp. 

Känslan av förkastelse

Man kan känna sig förkastad utan att man egentligen är det. Detta beror på att förkastelse är en personlig upplevelse som kan påverkas av ens egna känslor, tolkningar och förväntningar.

Till exempel kan en person känna sig förkastad från en social grupp även om de inte har blivit uttryckligen avvisade eller uteslutna. Detta kan bero på att personen inte känner sig helt accepterad eller inkluderad i gruppen, eller kanske har en känsla av att de inte passar in på grund av sin personlighet eller intressen.

Likaså kan en person tolka en situation som förkastelse även om det inte var avsikten. Till exempel kan en person tolka en avvisning av ett förslag som en personlig kritik eller en indikation på att deras idé inte var värd att överväga.

Själsligt eller emotionellt

Förkastelse kan även vara själsligt eller emotionellt. Detta kan innebära att en person känner sig utestängd, avvisad eller oaccepterad av andra, även om de inte nödvändigtvis blir fysiskt förkastade. 

Själslig förkastelse kan ha olika orsaker, som till exempel mobbning, utstötning, misslyckande i relationer eller att inte passa in i en social grupp eller norm.

Själslig förkastelse kan ha allvarliga effekter på en persons mentala och emotionella hälsa. Det kan leda till ångest, depression, ensamhet och brist på självkänsla. 

En själslig förkastelse behöver inte nödvändigtvis speglar verkligheten. En person kan känna sig förkastad även om andra inte faktiskt avvisar dem. 

Kritik

För personer som lider av känslor av förkastelse kan det vara mycket jobbigt att få kritik. Det kan ofta förstärka känslor av otillräcklighet och bristande självförtroende, vilket kan leda till ökad ångest och stress.

Kritik kan vara en del av livet och att det är normalt att göra misstag, men för personer som lider av känslor av förkastelse kan kritik ofta utlösa en känsla av att de är misslyckade eller oacceptabla, vilket kan förvärra deras tillstånd.

Beröm

En person som lider av känslor av förkastelse kan reagera på beröm på olika sätt, beroende på deras individuella erfarenheter och känslor. Vissa personer kan uppleva en omedelbar känsla av lättnad och lycka när de får beröm, medan andra kan känna en viss misstro mot berömmet och tvivla på dess äkthet.

Många personer som känner sig förkastade kan ha svårt att tro på positiv feedback eller beröm, eftersom deras självbild är så påverkad av känslor av otillräcklighet och bristande självförtroende. Därför kan personen känna sig obekväm eller förvirrad när de får beröm, eftersom det strider mot deras negativa självbild.

Men att människor som lider av känslor av förkastelse kan ha svårt att ta emot beröm, betyder inte att de inte vill ha beröm eller behöver det. 

Projektion

Personer som lider av känslor av förkastelse kan projicera sina egna känslor på andra. Projektion kan vara en försvarsmekanism som hjälper personen att hantera sina egna känslor av otillräcklighet eller bristande självförtroende. 

Genom att projicera sina känslor på andra människor, kan personen undvika att hantera sin egen oro och osäkerhet. Men det kan också leda till missförstånd och konflikt i relationer, eftersom den andra personen inte förstår varför personen reagerar på ett visst sätt.

Dessutom kan en person som lider av förkastelse dra med sig någon annan i sin förkastelse, även om denna person från början inte har någon förkastelse.

Bibliska exempel på förkastelse

Det finns flera bibliska exempel på förkastelse. Ett av de mest kända exemplen är berättelsen om Kain och Abel i Första Moseboken. Kain kände sig förkastad när Gud accepterade Abels offer men inte hans eget, vilket ledde till att han dödade sin bror.

Ett annat exempel är historien om Josef i Gamla testamentet. Josef blev förkastad av sina bröder och såld som slav till Egypten. Trots detta lyckades han övervinna förkastelsen och fick senare en hög ställning i faraos hov.

Job är en annan biblisk figur som upplevde svår förkastelse och lidande. Han förlorade allt han hade, inklusive sin familj och sin hälsa. Men genom allt detta visade han tålamod och tro på Gud, och till slut återställde Gud allt som han hade förlorat.

Kvinnan vid Sykars brunn och äktenskapsbryterskan

Kvinnan vid Sykars brunn i Johannes kapitel fyra och äktenskapsbryterskan i Johannes kapitel åtta är två starka exempel på personer som var eller upplevde sig vara förkastade. Men de är också starka exempel på personer som Jesus frälste och upprättade.

Kvinnan vid Sykars brunn var en samaritansk kvinna som träffade Jesus när hon hämtade vatten från brunnen. Samaritaner var föraktade av judarna på den tiden, vilket kan ses som ett exempel på förkastelse. Dessutom var kvinnan vid Sykars brunn en utstött person i sin egen samhällsklass på grund av sitt förflutna. Men Jesus visade henne kärlek och acceptans genom att tala med henne och avslöja att han var Messias - Kristus. Detta ledde till att kvinnan vid Sykars brunn fick hela sitt liv förvandlat och en frimodighet som hon förut inte hade haft.

Kvinnan i Johannes kapitel åtta var en kvinna som anklagades för äktenskapsbrott och skulle stenas enligt lagen. Jesus räddade henne från steningen genom att säga "Den av er som är utan synd ska kasta första stenen." Kvinnan blev alltså räddad av Jesus från döden och behövde inte mer uppleva eller känna sig vara förkastad.

Jesu förkastelse

Det starkaste exemplet som vi har i Bibeln på förkastelse är Jesus själv. Han blev förkastad av religiösa ledare och av sitt eget folk. Detta ledde till hans korsfästelse och död på korset.

När Jesus dog på korset tog han på sig mänsklighetens synder och förkastelse. Genom att uppleva fysisk smärta och psykiskt lidande, och genom att utropa "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?", tog Jesus på sig alla människors förkastelse.

Jesus har upplevt den starkaste förkastelse som någon kan uppleva. Därför att han tog på sig mänsklighetens synd och förkastelse så kan du och jag bli fria från förkastelse. Vi behöver inte längre plågas av förkastelse utan vi kan bli helt fria genom tron och förtröstan på Herren Jesus Kristus.

Hur jag blev fri från förkastelse

Här fortsätter min personliga berättelse som jag inledde med i den här artikeln. 

När jag tog emot Jesus blev jag helt frälst, räddad och frikänd av Gud. Jag förstod att jag var älskad av Gud och att jag var en av hans barn, och att jag var kallad och behövd. 

Men jag hade ändå känslan av förkastelse kvar i mitt inre. Om någon sa något dumt till mig så gick jag ner i total förkastelse och ältade det i mitt inre under en lång tid. 

Det bara malde i mig som en gammal LP-skiva som hade hakat upp sig. Jag kunde inte hantera det och jag kunde inte förstå hur det kunde vara så. 

Jag läste mycket i Bibeln och bad mycket till Gud och bad att jag skulle bli fri från det. Men åren gick och jag blev inte fri och jag kunde inte förstå varför. 

En dag när den här plågsamma förkastelsekänslan kom över mig, funderade jag på om det kunde vara en ande. Då beslutade jag mig för att befalla den här förkastelsens ande att gå i Jesu namn, och den försvann omedelbart! Jag kände direkt att jag blev fri. 

Men 20 minuter senare kom den tillbaka och det gjorde så fruktansvärt ont i mig. Då befallde jag på nytt den att gå i Jesu namn, och den försvann omedelbart och har aldrig mer kommit tillbaka sedan dess. Jag var fri.

Så blir du fri

För att kunna bli fri från förkastelse måste man få den rätta grunden: att man är älskad av Gud. Den grunden fick jag i samma ögonblick som jag tog emot Jesus. Då fick jag möta Guds oerhörda kärlek i Kristus Jesus.

Rom 12:2 Och anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja.

När jag sedan börjar vandra med Jesus och umgås med honom i bön och bibelläsning, så blir mina tankar förvandlade i linje med Guds Ord. Detta kan ta tid eftersom förkastelsens ande har kört in djupa hjulspår i sinnet under årens lopp.

Och visar det sig att man plågas av en ande och blir fri från den, så behöver man fortsätta med att låta sitt sinne förnyas i linje med Guds Ord och stå emot de destruktiva tankarna. Och tillslut kommer dessa tankar inte längre ha någon grepp över dig.

Det fungerar därför att Jesus har övervunnit förkastelsen åt oss på Golgata kors!

Christer Åberg

#Förkastelse #Befrielse #Helande #Frälsning #Livsberättelse #Själavård #Undervisning

Dela:

3 kommentarer

David Billström - 04/05-23 05:54
Underbart vittnesbörd Christer, tack att du delar med dig. Jesus är Herre.


Andy Svensson - 05/05-23 12:56
Instämmer med David underbart vittnesbörd Christer. I Jesus Kristus får våra liv ett annat innehåll dvs frihet från förkastelse och dom.


Anders - 08/05-23 14:26
Du är inget misstag. Du är skapad till Guds avbild. Helt unik i sitt slag. Formad av Honom som kontrollerar universum. Älskad av honom. Christer och alla som känner sig som oönskade.


Kommentera

Alla kommentarer modereras. Antal tecken kvar: 340

Idag är det torsdagen den 18 juli 2024, vecka 29 och klockan är 01:13. Fredrik och Fritz har namnsdag.


Vill du bli frälst och få evigt liv? Ta då emot Jesus genom att be högt:

Jesus, jag tar nu emot dig och bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst och har fått evigt liv. Amen.


Senaste bönämnet

2024-07-17 22:26
Ber att ung familj får frid och inte stressar sönder sig.

0 ber för bönämnet!


Senaste artiklar

Matteus 1:1 - Kommentar

Profetia förutspådde mordförsöket på Donald Trump fyra månader i förväg

Donald Trump skjuten på valmöte i Pennsylvania

Hur blir man Guds barn?

Christer Åberg berättar om sin frälsning i vekkelseteltet i Stockaryd

Målle Lindberg, 95, sjunger och talar om himlen i tältet i Stockaryd

Halleluja Jesus är min vän - Sång med Christer Åberg i tältet i Stockaryd

Historisk kväll med Målle Lindberg, 95, i tältet i Stockaryd

Är alla Guds barn enligt Bibeln?

Gud blev människa


Senaste kommentaren

Andy Svensson - 16/07-24 13:06
Joe Biden sa 5 dagar innan Trump blev skjuten den 13 att sätta Trump i sikte. Siffran fem i Bibeln står för död och siffran 13 för otur . Vi lever i en förvriden värld och behöver visdom från Gud . Som Lars-Göran skrev lös Bibeln och bli vis 😊👍🏽

Skrevs i Profetia förutspådde mordförsöket på Donald Trump fyra månader i förväg


Ditt stöd behövs nu!
SWISH: 072 203 63 74
BANKKONTO: 8150-5, 934 343 720-9
IBAN: SE7980000815059343437209 BIC: SWEDSESS
Att sätta in på bankkonto går alldeles utmärkt i fall du vill vara månadsgivare.
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE TIKTOK INSTAGRAM