Apg29.Nu
Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!

New Age banar väg för Antikrist — Holger Nilsson

Holger Nilsson
2021-11-12 17:53

GÄSTBLOGG - Alla åsikter är skribentens egna.

I vår tid, före Antikrists framträdande, har en rörelse uppstått som får tjäna som ett redskap för att förbereda Antikrists framträdande.

Vi har på olika områden sett att det som berör Sverige har tidigare berört Amerika. Som svallvågor från det stora landet i väst har det kommit in över vårt land. Likadant är det när det gäller New Age-rörelsen. Denna rörelse breder idag ut sig i USA och vinner ett allt större inflytande för varje dag som går.

Under 1980-talet har vi mer och mer stött på uttrycket ”New Age”. Fortfarande så står dock många frågande inför vad New Age är för något, detta trots att miljontals världen över har blivit berörda, påverkade och indragna i denna strömning som nu sveper fram.

Vid t ex årsskiftet 1986-87, på nyårsafton, så var det miljontals av människor som gick in i meditation, trancetillstånd och rituella handlingar. Det var ingen tillfällighet att så skedde utan det var en samordnad satsning av New Age-människor över hela världen.

VÄRLDSOMSPÄNNANDE NÄTVERK

Aktionen blev känd över världen genom olika namn: ”World Instant of Co-operation” eller ”World Healing Day”. För många verkade denna aktion vara att betrakta som en gigantisk, världsvid fredssatsning. Men John Randolp Price, huvudman i ”The Planetary Commission” och den som först fick idén om den här ”Världshelandets dag”, säger så här:

 ”Kommissionen är inte som Fredsrörelsen eller Anti-kärnvapenrörelsen, eller något annat slag av rörelse. Vi protesterar inte mot något, och vi motsätter oss inte något… Den 31 december 1986 kommer män och kvinnor av Kärlek och Ljus över hela världen att samlas i anden och i en samtidig handling på en bestämd tid, och förlösa så mycket Kärlek, Ljus och Andlig energi i rasens sinne att den hypnotiska förtrollningen för majoriteten av människosläktet kommer att bryta upp som smältandet av en frusen sjö på våren. Och det skall bli den sanna början av New Age…
Ja, vi har inträtt i New Age, men nu har vi ansvaret, skyldigheten att skapa bildningen av Aqurarian Age (Vattumannens tidsålder). Det är vårt syfte. Det är vårt uppdrag, ditt och mitt.”

Vad är då New Age? Man skulle kunna tala om att det är ett världsomspännande nätverk som når in i stort sett alla områden, det handlar om människor i alla samhällsskick och grupper, politiska till ockultister. De är drivna av en tanke att få se en ”ny tidsålder” bryta in, vilket New Age betyder. De väntar också att en som de kallar ”Kristus-Maitreya” skall framträda. Man talar om gruppmeditation som skall framkalla denne ”Kristus-Maitreya”. Med det i tanken kanske vi kan betrakta den världsomfattande meditationen vid detta års inbrytande.

Den ”nya tidsåldern” är Antikrists tid det handlar om, och framträdandet är Antikrists! Vi har nu hunnit så långt i det profetiska ordets förutsägelser, det som man tiderna igenom har kunnat läsa om i vår bibel. Det är i sanning hög tid att vi som kristna vaknar upp! Medan detta nätverk har byggts upp och samordnats över hela världen, så har många kristna varit intet ont anande, och när man hör ordet ”New Age”, så frågar man sig: ”Vad är det för något?”

En tankeställare En viss tankeställare var det nog många som fick, och kanske man anade att det var något i görningen när man söndagen den 25 april 1982 tog Dagens Nyheter i sina händer. Där kunde man i en annons som var uppslagen över en helsida läsa med fet stil: KRISTUS NU HÄR

Nu var det inte bara i Sverige man kunde läsa den här annonsen, utan man uppger i annonsen följande: 

”Detta meddelande publiceras samtidigt i alla världens större städer.”

Man kunde i annonsen bl a läsa om denne ”hela mänsklighetens läromästare” att: 

”Vi kommer att känna igen honom genom hans utomordentliga andliga kraft.”

Bibeln säger om Antikrist: 

”honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under.” 2 Tess. 2:9. 

Vidare kunde man läsa att man skulle känna igen honom genom ”hans universella synvidd och hans kärlek till hela mänskligheten”. Bibeln säger:

 ”Därigenom att han är så klok, så skall han lyckas med sitt svek…” Dan. 8:25.

 Annonsen uppger vidare: 

”Han kommer inte för att döma, utan för att hjälpa och inspirera”, men Bibeln säger: 

”Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skall bli dömda alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten”. 2 Tess. 2: 1 1-12. 

Det heter också i annonsen: ”Hans tillvaro i världen garanterar att det inte kommer att utbryta något tredje världskrig.” I Bibeln läser vi: 

”…han skall föresätta sig stora ting, oförtänkt skall han fördärva många.” Dan. 8:25.

Annonsen uppger också att han skall ”tillkännage sin identitet och under loppet av de närmaste två månaderna kommer att tala till mänskligheten i ett världsomfattande televisions- och radiobudskap” . Detta skedde som bekant inte, och vi kan här tänka på vad vi läser i 2 Tess. 2:6. 

”Och I veten, vad det är, som nu håller honom tillbaka, så att han, först när hans tid är inne, kan träda fram”.

Försöket att få fram ”Världsläraren Lord Maitreya”, som.man benämnde honom i annonsen, misslyckades den gången. Var den världsomfattande meditationen vid detta års ingång, att se som ett nytt försök?

Man skrev i annonsen: 

”På samma sätt som kristna väntar på Kristi återkomst, väntar judarna på Messiah, buddisterna den Femte Buddha, muhammedanerna Imam Madhi, och hinduerna Krishna. Allt detta är namn för en och samma person.”

Det är riktigt att som vi kristna väntar på Jesu tillkommelse, så finns det i världsreligionerna en föreställning om en ny uppenbarelse. Många har nog funderat över hur Antikrist skall kunna vid sitt framträdande bli accepterad över hela världen i de olika religionerna. Nu kan vi börja förstå hur det skall gå till när Antikrist skall bedraga människor över hela världen. Man presenterar honom i de olika länderna som den som man i den religionen går och väntar på!

Bibelns varning blir högaktuell: ”Låten ingen bedraga eder, på vad sätt det vara må”!

DEMONLÄROR

Det är intressant att se lite på bakgrunden och utvecklingen inom New Age-rörelsen. Gör vi det så kan vi förstå lite grann vad det handlar om.

Går vi tillbaka i tiden så kan vi inte komma ifrån namnet Alice Bailey, i det här sammanhanget. Hon levde mellan 1880-1949 och hon har utövat en stor påverkan genom de böcker som hon skrivit. Ja, det är inte riktigt att såga att hon själv skrivit dessa böcker, hon säger nämligen själv att böckerna skrevs genom ”mental telepati”. Hon blev överskuggad av ”Mästaren Djwhal Khul”, och förmedlade dessa läror från denna andliga varelse, eller för att tala med_Bibeh1& §pLá.k;_lä_ror från endemon eller_ande?.1rste.

Vi vet ju att Bibeln nedtecknades av människor som drivna av den helige Ande nedtecknade vad som gavs dem från Gud. Här kan man tala om en satanisk motsvarighet. Hennes förlag, som böckerna kom ut på, hette Lucifer Trust. (Lucifer är som bekant ett namn på djävulen.) Det är mycket betecknande och avslöjande, även om man nu har ändrat namnet till Lucis Trust. Hon skrev ett 20-tal böcker och den som väl har haft den största betydelsen för New Age-rörelsen är ”Discipleship in a New Age” (Lärjungaskap i den nya tidsåldern).

David Spangler I hennes spår har följt lärjungar. En av dessa är David Spangler, han är idelog och talesman för New Age. Han har skrivit boken ”Reflection of Christ” Han skriver i denna bok: ”Lucifer arbetar inom varenda en av oss för att föra oss till helheten, och då vi går in i en ny tidsålder, vilken är en tid av människans helhet, varenda en av oss är på något sätt förd till den punkt vilken jag kallar den Luciferiska Invigningen, den särskilda invigning genom vilken den enskilde måste passera om han skall komma helt in i närvaron av hans ljus och hans helhet.

Lucifer kommer för att ge oss den slutliga gåvan av helhet. Om vi accepterar det, så är han fri och vi är fria. Detta är den Luciferiska invigningen. Många har genomgått den, och många kommer att genomgå den i kommande dagar, för detta är invigningen i New Age.”

Acceptera aldrig detta! Detta är avslöjande nog för vad det handlar om. Acceptera aldrig detta! Låt dig aldrig charmas av New Age och talet om denna nya tidsålder. Det är Antikrists tidsålder det handlar om och bakom dessa strömningar står Satan. Han förbereder Antikrists inträde i världen och detta gör han medan många kristna sover, man vill inte inse vilken tid vi lever i. Därför är det så tyst med förkunnelsen om Jesu tilkommelse idag. Antikrist och vedermödan skall man inte tala om, det kan ju skrämma någon!

Denna tystnad och avsaknad av väckelsemöten i många församlingar, är just i den tid som New Agerörelsen slår sitt grepp över världen. Där är man medveten om vilken tid det är och man är i full färd med att slutföra allt efter en tidsplan och strategi som man kan se i boken ”The Rays and Initiations” av Bailey/ Tibetanen: ”Den undervisning som planerats av Hierarkin att föregå och bestämma den nya tidsåldern faller i tre kategorier: 1. Förberedande, given 1875-1890.

2. Mellanliggande, given 1919-1949. 3. Uppenbarande, framträdande efter 1975.

Öppet till väga Från 1975 går man nu öppet till väga. Vad innebar den samlade satsningen där man räknade med att miljontals var i trancetillstånd och meditation vid ingången till 1987? John Randolp Price, upphovsman till satsningen, sade angående detta: ”…det skall bli den sanna början av New Age Ja, vi har inträtt i New Age, men nu har vi ansvaret, skyldigheten att skapa bildningen av A-quarian Age (Vatttumannens tidsålder). Det är vårt syfte. Det är vårt uppdrag, ditt och mitt.”

Vårt uppdrag Detta är inte de kristnas uppdrag, vi har fått ett annat, nämligen att förkunna evangelium. Ändå dras kristna bort ifrån det och dras in i detta; i USA, ”kristna New Age kyrkor”, i Sverige finns det kyrkor som mer och mer talar om fred och miljö, mindre och mindre om människans personliga behov av omvändelse och frälsning.

Fred, miljö och skapandet av en ny tidsålder är New Age-evangelium som drar människor till rörelsen. De kristna har dock ett annat evangelium; Jesus Kristus som korsfäst och uppstånden, världens frälsare och Guds son. Ska vi byta bort det? Vad blir ditt svar? Vad väljer Du?

VATTUMANNENS TIDSÅLDER 

New Age, Ny Tidsålder, är det en god tidsålder eller en ond?

Låt oss först konstatera att man också benämner den ”Vattumannens tidsålder”. Enligt astrologin så är vi i övergången in till den och vi lämnar fiskens tidsålder. (Som bekant är fisken en symbol för kristendomen.) Vi har all anledning att vara observanta för vad som nu kan stå för dörren.

Stora saker är nu i görningen, allt efter planer som uppgjorts. Redan i början av detta århundrade skrev Alice Bailey: ”Den offentliga kampanjen för New Age får vi inte sätta i verket förrän 1975. Då kan vi börja gå öppet tillväga för då har nätverken byggts upp så starkt i hela världen att vi kan börja att visa oss öppet.”

Regnbågen som symbol

Man gav instruktion om att man skulle använda regnbågen som tecken och idag kan vi konstatera att den är en symbol som New Age använder. Den amerikanske författaren Constance Cumbey skriver i förordet till sin bok ”The Hidden Dangers of the Rainbow”: ”Enligt Bibeln symboliserar regnbågen Guds eviga förbund, att han aldrig mer skall förstöra jorden genom en flod.

New Age-rörelsen, emellertid, använder regnbågen för att avbilda sitt byggande av ‘regnbågsbron’ (antahkarana) mellan människor och Lucifer som — enligt vad de säger är över-själen. New Agesympatisörer sätter små regnbågs-dekaler på sina bilar och i bokhandlarna som en signal till andra i rörelsen.”

Gud säger om regnbågen till Noa: ”Detta skall vara tecknet till det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt kött på jorden.” 1 Mos. 9:17. Ett förbund mellan Gud och människan, men nu har alltså New Age börjat använda samma tecken, men nu handlar det om ett förbund mellan Lucifer och människan!

Bokutbudet Som vanligt när en rörelse skall sprida sitt budskap, så är boken av största betydelse och över världen idag öppnas bokförsäljning på den ena orten efter den andra. ”Regnbågen” är namnet på en bokhandel, ”Vattumannen” heter en annan, och i skyltfönstret kan man läsa ”New Age Bookshop”.

Bortsett från några få undantag i utbudet av böcker, så kan den kristne se direkt vad det handlar om ”onda andars läror”. Österländsk religionsmystik, magi, reinkarnation, yoga, astrologi, spådom, shamanism, osv. Uttryckssätten är många, går inte människan på det ena, så kanske det är något annat som kan intressera… Källan är dock densamma, mörkrets makter opererar och står bakom kulisserna – och MedelSvensson är intet ont anande!

Utbudet är lockande, spännande för den nyfikne, tilltalande för den på materialismen trötte, utmanande för sökaren…

I skyltfönstret skulle det kunnat stå att läsa: Lämna kristendomen och det kristna arvet, pröva något nytt! Nu står det istället ”New Age Bookshop”. Det gäller att locka in människor i en ny sfär, in i en ny tidsålder, den kristna skall lämnas, man skall gå in i en ny New Age.

Ridån skall gå upp Ridån skall gå upp, publiken förbereds, sinnena bearbetas, spänningen stiger – det kommer en ny tidsålder. Vem skall träda fram på världsarenan? Ridån går upp och på scenen står den djävulska inkarnationen Antikrist!

Föreställningen kan börja. Vilddjuret, Antikrist skall hyllas. Ingen i publiken får vara passiv, alla skall deltaga. Deltaga eller dö! ”Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild.” Upp. 13:15.

Den som har velat komma undan Guds kallelse genom att säga att man väljer att vara neutral, varken motståndare eller efterföljare, kan inte längre balansera på denna omöjliga lina, situationen har blivit ohållbar. Guds kärleksfulla och milda kallelse har förbytts till djävulens iskalla befallning – tillbed! Ännu så kallar dock den kärleksfulla rösten på Dig, ”honom som kallar eder till sitt rike och sin härlighet”. 1 Tess. 2:12.

Vad är ditt svar?

NEW AGE OCH LUCIFER 

”Sökaren” är en tidning som nu har lagt 25 årgångar bakom sig. Man presenterar sig själv som en ”oberoende tidskrift för livssynsfrågor”. För den kristne står det dock klart att det handlar mycket om ockultism och nyandliga rörelser. New Age-tänkande hyllas och lyftes fram i denna tidning.

Det är säkert en hel del människor som i sitt andliga sökande, söker vägledning i denna skrift. Om man söker efter att komma i gemenskap med Gud, så är man dock inne på fel spår om man studerar denna tidning. Den som söker här kommer i stället i kontakt med djävulens grumliga källor men dessa är mer eller mindre förklädda så att sökaren inte skall ana det. Eftersom vi lever i en tid som präglas av andlig desorientering, så är det inte så förvånansvärt att så många hamnar i andliga surrogat. Man saknar helt enkelt den andliga insikt som behövs för att genomskåda de olika rörelserna, och blir på så sätt ett offer för de garn som satan lagt ut för att fånga sökare. Att den kristne och tidningen Sökaren kommer fram till helt skilda uppfattningar om vad New Age är, det är nog inte så konstigt. Man förstår ganska väl att vi ser helt annorlunda på avgörande frågor, när man i ett nummer av Sökaren skriver så här:

”Nya tidsåldern Några i New Age-rörelsen talar om Lucifer. Detta är ingen benämning på satan, utan det latinska ordet Lucifer: ljusbringaren, morgonstjärnan, namnet på den klara lysande härold som bebâdar dagen! ”

Bebådar dagen

För det första så är det inte Lucifer som ”bebådar dagen”, det är det profetiska ordet: ”Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå såsom ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan.” (2 Petr. 1:19. 1917 års övers.)

Hade man studerat det profetiska ordet så hade man istället kunnat avslöja den antikristliga New Agerörelsen, och insett att den nya tidsålder man ser fram emot är Antikrists tid, då Lucifer, satan kommer att verka genom en personifierad gestalt, Antikrist. Morgonstjärnan

För det andra så är inte Lucifer ”morgonstjärnan”. Jesus säger: ”Jag är den klara morgonstjärnan.” (Upp. 22:16) Lucifer, djävulen är den fallna ängeln som gjorde uppror mot Gud och som förvandlades till Guds motståndare. Han beskrivs som den fallna morgonstjärnan: ”Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förstörarel” (Jes. 14: 12)

Ljusbringaren För det tredje är inte Lucifer ”ljusbringaren”, som bringar ljus till människan, som New Age-anhängare tror och som en av deras talesmän, David Spangler, lär. Han säger: ”Den varelse som hjälper människan att nå denna punkt, ‘Solar Logos’, där han blir upplyst, är Lucifer, det är vad han vill. Han är mänsklighetens utvecklingsängel. ”

Bibelns avslöjande beskrivning på honom är ”folkens förgörare”, och inte någon ”mänsklighetens utvecklingsängel”!

Till sist kan sägas att ingen bör förvånas över att man så kan förvända Lucifer från att ”detta är ingen benämning på satan”, till att han skulle vara ”ljusbringaren”. Kom ihåg vad Bibeln säger: ”Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel.” 2 Kor. 11:14.

ANTIKRISTS FRAMTRÄDANDE 

När Antikrist framträder i världen kan man se tydliga paralleller med Jesu inträdande i denna värld. Denna gång är det mörkrets rike som är i aktion. Det är inte Gud som sänder sin enfödde son till världen nu, det är djävulen som skickar sin representant till människorna – Antikrist.

Det kommer också att finnas en motsvarighet till den tredje personen i gudomen, den helige Ande, då djävulen verkar genom den falske profeten. Den helige Ande förhärligar Jesus (Joh. 16:14), den falske profeten förmår jordens innebyggare att tillbedja Antikrist. Upp. 13:12.

Det kan finnas de som undrar över om verkligen folk kommer att förledas till att ge Antikrist sin hyllning. Historien har dock visat folks benägenhet att se upp till och följa stora ledare och personligheter. Det är inte många årtionden sedan som en despot som Hitler kunde förleda folk så att man i stora massmöten kunde ropa: ”Heil Hitler.” Då var ändå Hitler en krigshetsare, en galning som förde fram tanken, och började verkställa den; att utrota Guds egendomsfolk, judarna. ‘

Antikrists uppträdande Antikrists uppträdande kommer att präglas av klokhet, men det handlar om svek. Det handlar inte om makten över en nation, det gäller större ting, kontrollen över världens befolkning. Antikrist kommer att gå längre än att bekämpa Guds egendomsfolk, han sätter sig upp mot Herren själv, men då möter han sin överman. ”Därigenom att han är så klok, skall han lyckas så väl med sitt svek; han skall föresätta sig stora ting, oförtänkt skall han fördärva många. Ja, mot furstarnas furste skall han sätta sig upp; men utan människohand skall han då varda krossad.” (Dan. 8:25)

Har mäktiga ledare kunnat samla folk för krigets sak, hur mycket mer kommer då inte Antikrist att kunna samla mäniskorna för att sluta upp för freden i världen, fast man vet inte om att det handlar om en falsk fred.

Finns det något som skulle kunna förena människor och göra att de sluter upp bakom en världsledare så är det just kring fredens sak. Människor lever i ångest och fruktan för ett nytt världskrig, därför så går det fram en stark rörelse i vår tid – Fredsrörelsen. Den är ett uttryck för människornas längtan efter fred och trygghet, men den starke ledaren saknas, den som inte bara talar om fred men som också sluter starka fredsavtal. Men han kommer – Antikrist. ”Och han skall med många sluta ett starkt förbund. ..”(Dan. 9:27)

Antikrist mottages Att Antikrist verkligen kommer att bli mottagen vid sitt framträdande, ser vi av Jesu egna ord: 

”Jag har kommit i min Faders namn, och I tagen icke emot mig; kommer en annan i sitt eget namn, honom skolen I nog mottaga.” (Joh. 5:43)

Jesus kom och talade om att han var från Gud, öppet gick han tillväga för att vägleda människor tillbaka till Gud. När djävulen sänder sin representant till världen, så kommer inte han att presenteras som sådan, då skulle han vara avslöjad. Inte heller kommer han att framträda under benämningen ”Antikrist”, utan under ett vanligt namn, i sitt eget namn uppträder han.

Han kommer inte för att vägleda människor, utan för att vilseleda, dock blir han mottagen, villfarelsens makt är verksam: ”…så att de sätta tro till lögnen.” (2 Tess. 2:11)

Antikrist förbereds Vid tidpunkten för Jesu kommande i världen, så var hans framträdande förberett genom den rörelse som uppstod vid Johannes döparens förkunnelse. Det var en väckelserörelse som förberedde människorna för att mottaga Jesus. Johannes var den profet som skulle komma och han blev redskapet för att människor skulle ta emot den kommande Messias.

I vår tid, före Antikrists framträdande, har en rörelse uppstått som får tjäna som ett redskap för att förbereda Antikrists framträdande. Människor träder upp som språkrör för denna rörelse i allt större flertal, och man talar om att man skall gå in i en ny tidsålder New Age.

En av förespråkarna för denna New Age-rörelse är Marylin Ferguson. Hon har gett ut boken ”The Aquarian Conspiracy” (Konspiration i Vattumannens tecken), eller som boken heter på svenska ”Mot en ny tidsålder”.

Här talas bl a om en ny mänsklig dagordning. Det kanske i denna ordning snart blir aktuellt att välja en ledare, för man skriver att man är ”ett ledarlöst men mäktigt nätverk”. Ledaren kommer kanske nog snart att träda fram, Antikrist, och då kommer man att rösta ”ja” till honom.

Smått profetiskt, utan att vara medveten om det, återges i bokens inledning, ett citat av Wallace Stevens där han säger: ”När vi till slut har sagt nej för sista gången kommer ett ja och det är på detta ja som världens framtid hänger.”

För sista gången har människor sagt nej till Jesus Kristus som sin personlige Frälsare, då kommer ett ja till djävulens Antikrist, ett ja som berör mer än världens framtid, det avgör den enskilda människans tillvaro i evighet.

Ditt livs viktigaste val är om Du nu skall välja Jesus!

ANTIKRIST OCH 666 

Talet 666 har bara på det senaste årtiondet på ett särskilt sätt setts i olika sammanhang. Bl a har det förekommit på flera av hårdrockskivorna, och för övrigt finns det en skiva med namnet ”Vilddjurets tal”. Flera andra exempel kunde ges där just 666 förekommer. På detta sätt bearbetas folks sinnen så att de blir vana vid detta tal.

Talet 666 dyker inte bara upp här och där, utan det används också och har en speciell betydelse. Enligt Alice Bailey så ger det signaler ut i rymden för att påskynda att, såsom man säger, ”Kristus” skall komma. Den det verkligen handlar om är Antikrist och hans framträdande, och signalerna är i så fall riktade till ”ondskans andemakter i himlarymderna”. (Ef 6: 12)

Antikrist och 666 

Den som läst Bibelns profetior vet att 666 är det tal som kommer att vara förknippat med Antikrist vid hans framträdande: ”Här gäller det att vara vis; den som har förstånd han räkna ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.” (Upp 13: 18)

Den kristne vet alltså att 666 är förknippat med det onda och Antikrist. Men idag sprids en annan version av New Age-folk. De menar att det är en lögn från judiskt-kristet håll, att det skulle vara något ont med det talet. Alice Bailey kallar det för ett ”heligt” tal. Man förvränger vidare bilden av Antikrist, och menar att han är en aspekt av Gud. Tala om att göra svart till vitt! Vi lever verkligen i förvillelsens tid.

Meditation Ett sätt att påskynda denne falske ”Kristus”, är genom meditation. Alice Bailey lär att genom att man gruppvis samlas till meditation blir energi frigjord som påskyndar framträdandet. Det är också vad som sker över världen. Vi har kunnat konstatera att man vid årsskiften i jättelik omfattning, det rör sig om miljontals, varit samlade till meditation kring det nya årets inbrott.

Den 17 augusti 1987 var också ett datum då man samlades till meditation i ett andligt nätverk över jorden. I Norden var man också med, New Age-folk sökte upp gamla kultplatser, och målsättningen var att inbjuda den nya tidsåldern.

Den nya tidsåldern benämns ”Vattumannens tidsålder”, och man lämnar ”Fiskens tidsålder”. Med kristet uttryckssätt kan man tala om att gå in i Antikrists tidsepok och lämna den kristna (fisken är ju en symbol för kristendomen).

För en tid sedan kunde man läsa om filmskaparen Kenneth Angers planer på en film: ”Lucifer rising” (Djävulens återkomst), den skulle handla om övergången mellan fiskens och vattumannens tidsålder. Det kan inte sägas tydligare vad det handlar om! Förberedelserna är i full gång för ett välkomnande av djävulens sändebud, Antikrist.

Invigning Detta sker i folks sinnen genom meditation och vad man kallar för ”initiation”, invigning. Denna invigning är bara en förberedelse för en större satanisk invigning. Hur uppenbart är det inte när vi betänker vad David Spangler skriver: ”Lucifer kommer för att ge oss den slutliga gåvan av helhet. Om vi accepterar det, då är han fri och vi är fria. Detta är den Luciferiska invigningen. Många har genomgått den, och många kommer att genomgå den i kommande dagar, för detta är invigningen i New Age.”

Det är hög tid för den som vill undkomma detta att viga sitt liv åt Jesus Kristus!

KONFRONTATION 

Vi har på olika områden sett att det som berör Sverige har tidigare berört Amerika. Som svallvågor från det stora landet i väst har det kommit in över vårt land. Likadant är det när det gäller New Age-rörelsen. Denna rörelse breder idag ut sig i USA och vinner ett allt större inflytande för varje dag som går.

Det kan vara intressant att begrunda det som händer i USA, och vi skall ta del av hur man där kan se på New Age-rörelsen. Joseph Cambers skriver i ”The End Times” så här: ”Från den opolerade guru som vi kom att känna som Bhagwan (Mohan Chandra Raineesh) till de mer hyfsade förespråkarna av ‘Unity School of Christianity’ . . . , New Agers tar Amerika med storm. De har blandat topp-försäljare med en ändlös lista av metafysisk smörja och frambringat en ny religion. Jag kallar det religion och i verkligheten är det det; en falsk brand, men det är också mycket mer. New Agerörelsen omfamnar och påverkar allting från religiös tro till undervisningsinstitut, till världspolitik. Deras program är att påtvinga en metafysisk, sinnemedvetenhets erfarenhet på hela den religiösa och profana världen. De tror uppriktigt att såvida ej de kan förändra Världs-medvetandet kommer världen att tillintetgöra sig själv.

Faktiskt, de är så övertygade av detta att de redan utformat planer att få bort dem av oss som vägrar vad de kallar ‘massans språng till nästa fas av utvecklingen”. Barbara Marx Hubbard, som var nominerad som en möjlig vice-presidentkandidat för det Demokratiska partiet i USA 1984, har följande att säga ‘i sin kommentar till Uppenbarelseboken. Hon skriver det här till sin ande-guide (demon):

‘Mänskligheten kommer inte att kunna frambringa övergången från bara jord- till universellt liv förrän agnarna har blivit åtskilda från vetet Ingen världslig fred kan råda förrän de egocentriska medlemmarna av denna jordiska kropp antingen förändras eller dör. .. Det är ett fritt val. Utvecklingen är bra men det är inte trevligt. Bara de bra kan utvecklas… Den här handlingen är så ryslig som dödandet av en cancercell. Den måste bli gjord för den framtida sakens helhets skull. Så är det; var förberedd för urvalsprocessen som nu börjar …’ ” Slut citat.

Uttalat hot Att man inte skall ta lätt på det hot som vi kan utläsa här står klart, när man ser till andra uttalanden som gjorts av New Ages ledare. De har påbjudit att de som inte vill acceptera deras världsreligion måste dödas, den som vägrar att acceptera deras världsfrälsare skall skaffas bort!

Hur otroliga deras uttalanden än kan låta i våra öron, så låt oss inte glömma hur för endast några årtionden sedan det var judarna som skulle bortskaffas från denna jord. Då var det Tredje riket som skulle upprättas av en förebild till Antikrist. Denna gång är det frågan om antikrists rike och Antikrist själv. Den antikristliga förebilden, Hitler, hade i sinnet att utrota Guds egendomsfolk judarna, det folk som Gud slöt ett förbund med. När det antikristliga riket skall upprättas blir det en konfrontation med Gud själv och med dem som bekänner sig till honom.

Förföljelse Det kommer kanske i början att gestalta sig som en förföljelsekampanj som består av ord: ”Och det fick en mun som skröt och hädade …” (Upp. 13:5) Sedan kommer det att gå från ord till handling: ”Och de fick rätt att strida mot de heliga…” (Upp. 13:7)

Det kristendomsfientliga hatet som redan kommit till uttryck från New Ages håll, och som många bär på, kommer att samordnas under Antikrists ledning och innebär en konfrontation med den antikristliga makten och Guds rike. När den slutstriden utkämpats skall det visa sig att Guds rike består och att slutsegern är Hans. Till dess är vi uppmanade att hålla ut och bevara tron: ”Här behövs de heligas uthållighet och tro.” (Upp. 13:10) ”Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus.” (Upp. 14:12)

Till varje bekännande kristen går nu budskapet ut: ”Här gäller det…” Håll ut och livets krona skall bli din!

Till alla som tvekat att bekänna sig till Jesus gäller det: Välj sida nu så att du kommer att befinna dig på rätt sida – Guds sida!

EN NY VÄRLDSRELIGION 

Vi har fått en ny världsreligion – New Age. Dess ledare, frälsare, har ännu inte framträtt. Inom New Age-rörelsen har man under senare år förberett och väntat på att det skall ske. Hans framträdande kommer att ackompanjeras av tecken och under, allt för att övertyga världen om att han är den store världsledaren. Det kommer att bli ett framträdande som kommer att imponera: ”Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret.” (Upp 13:3)

Benjamin Creme, New Age-talesman, beskrev på en presskonferens i San Francisco om hur denna falske ”Kristus” skall göra sig känd:

”Samtidigt över hela världen kommer det att ske hundratusenden av spontana helbrägdagörelser som bevis på att det är Kristus själv. Denna dag kommer att vara den största begivenheten i vår tidräkning. På den dagen kommer radio- och TV-verksamheten att vara sammankopplad. Vi kommer att se detta extraordinär ansikte på våra TV-skärmar. Men han kommer inte att säga något. Hans ord vill sjunka ned i våra sinnen på vårt eget språk. Han kommer att skapa en ny stor världsreligion.”

Hur otrolig än Cremes beskrivning av detta framträdande kan låta för oss, så skall vi komma ihåg att Bibelns beskrivning av Antikrists framträdande är i linje med detta. Det kommer att bli övernaturliga inslag som världen kommer att förvånas över. Människor kommer att bli tagna med överraskning, och en förvillad värld kommer att ta emot världsledaren Antikrist. N

Ockulta krafter Hur kan detta övernaturliga framträdande ske, och vad ligger bakom det? Svaret är: genom ockulta krafter och bedrägeri. Vi kan se detta vara den bakomliggande förklaringen när vi läser i 2 Tess. 2:9-10. ”Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem.” r

Vidare nämnde Creme om att ”hans ord vill sjunka ned i våra sinnen på vårt eget språk”. Vi skall komma ihåg att många New Age-anhängare har förberett sig för en ny tidsålder genom bl a meditation. Detta kan ha gjort deras sinnen förberedda för ockulta fenomen av olika slag. När så Antikrist framträder kan mörkrets krafter få ett gensvar hos dessa människor. Genom ockult utövning kan man ha blivit förberedd för mottagandet av förförelsens budskap. Att det inte är frågan om någon liten skara förstår vi. Vi tänker t ex på då man har varit miljontals som varit i meditation vid samma tidpunkt världen över. New Age-anhängare tror att sådant skall införa New Age-ordningen och uppenbara New Age Messias.

Men hur skall Antikrist försöka lyckas med att övertyga alla människor att acceptera honom. I 2 Tess. 2 läste vi också om ”bedrägliga konster”. Enligt New Age-talesmannen David Spangler har man placerat laserstrålsprojektorer på stora kyrkor i Amerika, inklusive en berömd kyrka i New York. I denna kyrka har man också givit Spangler plattform att tala.

Enligt ljusexperter så är det några fenomenala tricks som man kan utföra med dessa. Bl a kan man projektera bilder i skyn och på så sätt ge bilden av att det faller eldsflammor ned från skyn. Dessa tredimensionella bilder kan sedan med hjälp av TV-satelliter visas upp fören hel värld samtidigt. i

Tanken går till vad Bibeln sagt skall ske vid Antikrists framträdande: ”Och det gör stora tecken, det låter till och med eld falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.” (Upp. 13:13)

Syftet med detta är att förvilla människor att ta emot Antikrist, vilket vi kan se av nästa vers: ”Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn.”

Jesu ord i Matt 2424 upplevs högaktuella: ”Se till att ingen förvillar er! ”

DEN NYA VÄRLDSBÖNEN 

Konturerna av den nya världsreligionen blir allt skarpare ju längre tiden går. Idag bearbetas miljontals människor i sina sinnen inför denna. Detta sker bland annat genom en bön, ”Den stora bönen” eller som den också kallas ”Den stora invokationen”. Benjamin Creme, som bl a stod bakom den stora annonskampanjen i världspressen ”Kristus nu här”, har sagt att efter det att ”Maitreya-Kristus” har framträtt så skall det bli den nya världsbönen.

Från Ljusets punkt i Guds Sinne låt ljus strömma in i människornas sinnen. Låt ljus strömma ned över Jorden. Från Kärlekens punkt i Guds hjärta låt kärlek strömma in i människornas hjärtan. Må Kristus återvända till Jorden. Från det centrum där Guds Vilja år känd låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte det syfte som Mästarna känner och tjänar. Från det centrum som vi kallar mänskligheten låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form och må den försegla dörren till det onda. Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden.

Vackra ord Så här är denna världsbön utformad. För många kan det säkert verka vara en from och fin, ja ”en gudfruktig bön”. Talet om ljus och kärlek och andra vackra ord i bönen, verkar säkert tilltalande för många godtrogna människor. Även för kristna kan bönen ljuda vackert i öronen, det talas ju om Gud och Kristus. Det är dock frågan om vad New Age-rörelsen lägger för betydelse i orden, det är någonting helt annat än vad den kristne vid första anblicken tror att det handlar om. När man talar om Kristus så skiljer man på Jesus och Kristus. Man menar att Jesus och Kristus är två personer. När man så förnekar att Jesus är Kristus, så har man också avslöjat sig själv. Bibeln säger: ”Vilken är ‘Lögnaren’, om icke den som förnekar, att Jesus är Kristus? Denne är antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.” (1 Joh. 2:22)

När de talar om ”Gud”, så är det också något helt annat än det vi menar med Gud. Man talar om ”Sanat Kumara” som Gud. Helena Blavatsky och Alice Bailey skriver om denne Sanat Kumara som Venus. I ockulta skrifter är Venus och Lucifer samma personlighet. Det är alltså Satan det handlar om! Tala om förnekelse och förförelse!

Man talar vidare om ”Mästarna” i bönen. Det är uttryck för ockult tro på att vår planet har en ”Mästarnas hierarki”. Från biblisk synpunkt så bör vi snarare se på dessa i ljuset av Ef. 6:12: ”… furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. ”

Antikrists rike I bönen talas det om en ”Plan”. Helt kort kan det sägas att det handlar om att upprätta Antikrists rike på jorden. Det innebär en världsregering och en ny världsreligion. Arbetet pågår, och man arbetar med hast för att detta skall bli en verklighet. I detta ingår att man vill få så många som möjligt att vara med och bedja i ”Den stora invokationen”, för att genom detta påskynda Antikrists framträdande.

Man gör allt för att arbetet med detta skall ske så effektivt som möjligt. Det finns en speciell distributionshandbok för hur ”Den stora invokationen” skall spridas. Översättningen av denna bön var redan i början på 1980-talet gjord till ett 50-tal språk. Det finns traktater, bönekort, broschyrer, häften, posters, gratulationskort, annonsmaterial och annat, varigenom denna bön sprids. Och allt fler människor är med och beder bönen. Detta sker i en tid då bönemötet i många av våra kristna församlingar har avskaffats!

Det är tid att vakna upp så att inte en sovande kristenhet blir tagen på sängen. Villfarelsens makt är stor och här gäller det att vara på sin vakt så man inte dras med. Denna varning är inte minst på sin plats när man vet att ”Den stora invokationen” har blivit utsänd till de kristna samfundsexpeditionerna. Det pågår försök ”…för att om möjligt förvilla jämväl de utvalda”. (Matt. 24:24)

JESUS KRISTUS ELLER ANTIKRIST

I världen idag så pågår en sammanbindning av människor. Det är människor som börjar att tänka på ett nytt sätt, man talar om en ny tidsålder och förbereder sig för en sådan, en gemenskapskänsla har uppstått. Man talar i New Age-rörelsen om ett världsomspännande nätverk. V

Parallellt med denna formering, så finns det en annan; nämligen ”Kristi kropp”. Bibeln talar om den kristna församlingen som en kropp, ”församlingen, ty den är hans kropp”. (Ef 1:23) Kristus är alltså huvudet för denna sin kropp.

Denna kropp skall få möta sitt huvud: Jesus Kristus. De kristna längtar efter denna förening med honom. I 1 Tess. 4:16-17, kan vi läsa om hur detta kommer att ske: 

”Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skall vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.”

Den som sammanbinder och förenar alla pånyttfödda kristna över hela världen, är den helige Ande. ”Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp…” 1 Kor. 12:13.

Bibeln talar även om en annan ande som är verksam: ”den andemakt, som nu är verksam i de ohörsamma.” (Ef. 2:2) Det talas här om de som inte vill hörsamma evangeliet och inordna sig i Kristi kropp och låta honom bli huvudet. Denna skara är den andra ”kroppen” av människor som finns i världen. Den skall också få sitt huvud, ledare; nämligen Antikrist. Eftersom man inte bejakat Kristus kommer man att få ta emot dess motsats; Antikrist.

Två händelser ligger framöver i tiden; Antikrists framträdande på jorden, och Jesu tillkommelse på himmelens skyar. En skara kommer att välkomna Antikrist, den andra Jesus Kristus.

Det nätverk som idag finns i världen, har blivit som ett nät som många fångats av. Vi vet hur det är med en spindel, hur han spänner ut sitt nät för att fånga byten i detta. Om man betraktar dessa spindelnät en morgon när daggen ligger kvar, så är det förtjusande vackert, och i regel ser man inte till någon spindel. På liknande sätt är det människor som låtit sig tjusas och tilltalas av New Age-rörelsen, man ser den som något attraktivt och har dragits in i detta. Ännu har inte ”spindeln”, Antikrist, trätt fram för att ta sitt byte, men den tiden kommer. Det är verkligen att beklaga att så många godtrogna människor fångats upp i detta New Age nätverk utan att förstå den sataniska strategin som ligger bakom. De bibliska profetiorna vill ge upplysning om vad som är för handen och förståndig är den människa som vänder sig till Guds ord för vägledning. Den som gör det ser att det finns räddning undan den förförelse från Satan, som denna bok handlar om – Jesus är denna räddning.

Jesus kom för att föra människan i gemenskap med Gud och rena oss från våra synder, då blir vi rättfärdiggjorda inför Gud och Jesus blir vår frälsare. Då väntar vi inte på Antikrist, utan på Jesus Kristus, och vårt hjärterop blir den bön som vi finner på Bibelns sista blad: ”Amen, kom, Herre Jesus!”

Holger Nilsson

#New Age #Holger Nilsson #Antikrist #bok #undervisning #profetiskt

Dela:

0 kommentarer

Kommentera

Alla kommentarer modereras. Antal tecken kvar: 340

Idag är det torsdagen den 18 juli 2024, vecka 29 och klockan är 00:34. Fredrik och Fritz har namnsdag.


Vill du bli frälst och få evigt liv? Ta då emot Jesus genom att be högt:

Jesus, jag tar nu emot dig och bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst och har fått evigt liv. Amen.


Senaste bönämnet

2024-07-17 22:26
Ber att ung familj får frid och inte stressar sönder sig.

0 ber för bönämnet!


Senaste artiklar

Matteus 1:1 - Kommentar

Profetia förutspådde mordförsöket på Donald Trump fyra månader i förväg

Donald Trump skjuten på valmöte i Pennsylvania

Hur blir man Guds barn?

Christer Åberg berättar om sin frälsning i vekkelseteltet i Stockaryd

Målle Lindberg, 95, sjunger och talar om himlen i tältet i Stockaryd

Halleluja Jesus är min vän - Sång med Christer Åberg i tältet i Stockaryd

Historisk kväll med Målle Lindberg, 95, i tältet i Stockaryd

Är alla Guds barn enligt Bibeln?

Gud blev människa


Senaste kommentaren

Andy Svensson - 16/07-24 13:06
Joe Biden sa 5 dagar innan Trump blev skjuten den 13 att sätta Trump i sikte. Siffran fem i Bibeln står för död och siffran 13 för otur . Vi lever i en förvriden värld och behöver visdom från Gud . Som Lars-Göran skrev lös Bibeln och bli vis 😊👍🏽

Skrevs i Profetia förutspådde mordförsöket på Donald Trump fyra månader i förväg


Ditt stöd behövs nu!
SWISH: 072 203 63 74
BANKKONTO: 8150-5, 934 343 720-9
IBAN: SE7980000815059343437209 BIC: SWEDSESS
Att sätta in på bankkonto går alldeles utmärkt i fall du vill vara månadsgivare.
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE TIKTOK INSTAGRAM